top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Carwash De Singel, hierna "Carwash De Singel genoemd, schriftelijk bevestigd. 

 

1. Definities  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Carwash De Singel onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van de carwash. Uitleg gebruik Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de wasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.  

 

2. Instructies  

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van de carwash mondeling of door gebaren worden gegeven. 

 

  • Waar moet u op letten als u de wasstraat binnenrijdt: 

  • Demonteer de antenne van uw wagen. 

  • Zet de automatische ruitenwissers af. 

  • Zet de automatische hold-on functie af. 

  • Zet de wagen in neutraal. 

  • Schakel de automatische handrem uit. 

  • Laat de motor aan staan. 

  • Niet remmen 

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden  

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de wasinstallatie als het voldoet aan lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van de carwash mondeling of door gebaren worden gegeven. Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de wasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door de carwash is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. De op de wasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte 2.05m) mogen niet worden overschreden. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de wasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. De cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van de carwash om advies te vragen. De cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van de carwash melden. 

 

 

4. Wasresultaat  

Bij extreme vervuiling is de carwash gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in wateroplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.  

 

5. Klachten  

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van de carwash aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de wasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door de carwash gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door de carwash te kiezen programma. 

 

6. Schade  

Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Schade, waarvoor cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. De carwash honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. 

 

7. Weigeren van klanten  

De carwash kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de wasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.  

 

8. Persoonsgegevens  

Zie onze privacybeleid.  

 

9. Online transacties  

De carwash aanvaardt betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.  

 

10. Aankoop wastegoed, abonnement & cadeaubon 

U kan wastegoed zowel online als aan onze automatische kassa’s aankopen/opladen. Op het moment van de transactie worden de facturatiegegevens gebruikt die gekoppeld zijn aan uw wagen. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie. 

 

Het maximale bedrag per cadeaubon dat wij aanbieden is €250,-. Indien een cliënt een hoger bedrag wenst te besteden, 

raden wij aan om meerdere cadeaubonnen aan te kopen of contact op te nemen met onze klantenservice voor alternatieve oplossingen. 

 

11. Herroepingsrecht 

U heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan te ontbinden zonder opgave van redenen, mits de kaart nog niet is gebruikt. Neem voor herroeping contact op met onze klantenservice. 

 

12. Verlooptijd  

Het saldo op de wassaldo moet bij een oplading vanaf €1000,- binnen 1 jaar worden verbruikt. Opladingen onder €1000,- blijven onbeperkt geldig. 

bottom of page